X

Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Názov spoločnosti:   AUBRIETA , s.r.o.
Sídlo:                        Monarská alej 19, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO:                          47 011 238
IČ DPH:                     SK2023725616
Email:                        info@dobreobliecky.sk
Web site:                   www.dobreobliecky.sk

 

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov v zmysle novely Občianskeho zákonníka č.150/2004. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. /Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola poskytnutá zľava/. Pri prípadnej reklamácii sa v prvom kroku závada na výrobku odstráni. Ak odstránenie nie je možné, máte nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí alebo na výmenu tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Čas od kedy začína plynúť záručná doba, je uvedený na doklade o kúpe, preto si ho vždy starostlivo uchovajte. Pri reklamácii predložte doklad o kúpe /faktúru/.

Ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky odstúpiť od zmluvy podľa § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji /zákon č. 108/2000 Z.z./ Výrobok nám zašlite poštou na adresu firmy: AUBRIETA, s.r.o., Monarská alej 19, 900 25 Chorvátsky Grob, nepoškodený v pôvodnom obale s krátkou žiadosťou a kópiou faktúry. Ak budú dodržané všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok mimo poštovného Vám budú obratom vrátené na účet.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode.